Databehandling

1. Formål med indsamling af data:

Odense Esport anvender data til holdtilmelding, medlemsregistrering og fakturering turneringsadministration, ansættelser og forsendelser samt betaling af varer købt i vores webshop.  Data videresælges ikke og gives ikke til 3. part med mindre medlem eller kunden giver sit aktive samtykke. Fx ved at handle i vores webshop, hvorved bankoplysninger videregives til en databehandler. En tredjepart er også fx holdsport.dk.

1.1 For ansatte

Data vedr. ansatte i Odense Esport anvendes for at kunne udbetale løn, som sker via Danløn. Det er altså Danløn, som har databehandler ansvaret.

2. Sletning af data

Data kan til en hver tid krævet slettet ved at sende en mail til vores dataansvarlige Jens M. Pedersen via data@odense-esport.dk med emnefeltet SLET samt den e-mail, som er tilknyttet. Data kan også slettes ved at rette direkte henvendelse til vores databehandlere – se afsnit 7 eksterne samarbejdspartnere.

2.1 Automatisk sletning af data

Alle data som vedr. ovenstående formål slettes senest 2 år efter sidste anvendelse. Fx ved fakturering af medlemskab, køb af vare i webshop. Årsagen til at data gemmes, er hvis der skulle opstå tvivl eller tvister om fx levering, bytteret mv.

3. Dataansvarlig

Dataansvarlig hos Odense Esport er Jens M. Pedersen, og alle henvendelser kan ske til ham via data@odense-esport.dk

4. Opbevaret data

Data, som opbevares lokalt hos Odense Esportfra d. 25 maj 2018 er informationer om e-mail og navn. Data der opbevares hos samarbejdspartnere, er bankoplysninger, telefonnummer, e-mail, navn og fødselsdag.

4.1 Opbevaringsformat

Kunde og medlemsdata og kundedata opbevares alene elektronisk. Data vedr. ansættelser opbevares elektronisk og i papirformat i aflåst boks.

5. Adgang til data

Kunder, medlemmer og ansatte har til en hver tid mulighed for at tilgå deres data, rette og/eller kræve data slettet.

6. Oplæring og processer

Odense Esport uddanner nye medarbejdere til at håndhæve principperne for dataindsamling, behandling, sletning og sikkerhed.

7. Eksterne samarbejdspartnere

Odense Esport arbejder pt. sammen med følgende aktører, som opbevarer data. Disse aktører er ansvarlige for at data indsamles, gemmes, behandles, rettes og slettes korrekt. Dette ansvar påhviler ikke Odense Esport, men vi kræver at deres data er sikker for kunderne.

  • Holdsport.dkdk
  • Enjoysport.dk
  • Stripe.com
  • Dataloen.dk
  • Facebook.com
  • Dropbox.com
  • Faceit.com
  • Unoeuro.com
  • Google.com / drive

8. Samtykke

Når man handler i vores webshop, bliver medlem af Odense Esport, skriver mail til Odense Esport, ansættes hos Odense Esport eller deltager i en af vores turneringer giver du samtidig dit samtykke til at vi opbevarer og anvender data som beskrevet i dette dokument.

9. Revision

Senest revideret 22. maj 2018.